Sách tiếng Việt
332.12 H 250
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại :
DDC 332.12
Nhan đề Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Sử dụng theo giáo trình nghiệp vụ NHTM / Nguyễn Đăng Dờn và các tác giả khác
Thông tin xuất bản TP. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009
Mô tả vật lý 143 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Môn học Ngân hàng thương mại
Tác giả(bs) CN Hoàng Đức
Tác giả(bs) CN Trần Huy Hoàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dờn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019914-6
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000020920-4, 3000020926-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0013284
00211
0043F9C437E-009E-4C74-92A3-61231087391F
005201307171552
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20130717155219|bvanpth|c20110511|dvanpth|y20101208|zoanhntk
082 |a332.12|bH 250
245 |aHệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại : |bSử dụng theo giáo trình nghiệp vụ NHTM / |cNguyễn Đăng Dờn và các tác giả khác
260 |aTP. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2009
300 |a143 tr. ; |c24 cm
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
690 |aNgân hàng thương mại
700 |aHoàng Đức
700 |aTrần Huy Hoàng
700|aNguyễn Đăng Dờn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019914-6
852|bKho mượn|j(11): 3000020920-4, 3000020926-31
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/he thong bt_bg dang de thi nghiep vu nhtm_ng. dang donsmallthumb.jpg
890|a14|b337|c1|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000020931 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 15
2 3000020930 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 14
3 3000020929 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 13
4 3000020928 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:04-11-2011
5 3000020927 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 11
6 3000020926 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 10
7 3000020924 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 8
8 3000020923 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 7
9 3000020922 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 6
10 3000020921 Kho mượn 332.12 H 250 Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét
có nhiều chố khi thay số bị sai, không giống, đề, cho vay trung sài hạn bài 16, ngày kết thúc giải ngân, tscđ đưa vào sử dụng là 28 sao bài giải thì là 15
avata
57131754 - 10/06/2019