Sách tiếng Việt
696 C 123
Cấp thoát nước /
DDC 696
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996, 2003, 2007
Mô tả vật lý 435 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Nước - Xử lý
Thuật ngữ chủ đề Nước, Cấp thoát
Môn học Cấp thoát nước
Môn học Cấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) CN Trần Hiếu Nhuệ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000006583-4, 1000007017-8
Địa chỉ Kho mượn(18): 3000001138-9, 3000001141-2, 3000001144, 3000006034, 3000007205, 3000017423, 3000029968-77
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0015827
00211
0049E5AF082-8DF5-4048-B623-2102E0A0C863
005201709150808
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|a20170915080838|bnguyenloi|c20151210112540|dvanpth|y20031104|zthanhntk
082 |a696|bC 123
245 |aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1996, 2003, 2007
300 |a435 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
650 |aNước - Xử lý
650 |aNước, Cấp thoát
690 |aCấp thoát nước
690|aCấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt
700 |aTrần Đức Hạ
700|aTrần Hiếu Nhuệ
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000006583-4, 1000007017-8
852|bKho mượn|j(18): 3000001138-9, 3000001141-2, 3000001144, 3000006034, 3000007205, 3000017423, 3000029968-77
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/cap thoat nuoc_tran hieu nhue/acap thoat nuoc_tran hieu nhue_001thumbimage.jpg
890|a22|b604|c1|d21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000029977 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 22
2 3000029976 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 21
3 3000029975 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 20
4 3000029974 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 19
5 3000029973 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 18
6 3000029972 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 17
7 3000029971 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 16
8 3000029970 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 15
9 3000029969 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 14
10 3000029968 Kho mượn 696 C 123 Sách Tiếng Việt 13
  1  2  3 of 3 
Nhận xét