Sách tiếng Việt
628 T 116 Đ
Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường /
DDC 628
Tác giả CN Tăng Văn Đoàn
Nhan đề Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường / Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 180 tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Môi trường - Nghiên cứu
Môn học Quản lý môi trường
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022326-8
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000028932-42
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00011
0014510
00211
0046C67FBA9-1227-4648-9254-0EEB22CCE32C
005201306211409
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20130621141027|bvanpth|c20130621140739|dvanpth|y20120104|zluuyen
082 |a628|bT 116 Đ
100 |aTăng Văn Đoàn
245 |aGiáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường / |cTăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a180 tr ; |c24 cm
650 |aMôi trường - Nghiên cứu
690 |aQuản lý môi trường
700 |aTrần Đức Hạ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022326-8
852|bKho mượn|j(11): 3000028932-42
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/co so ky thuat moi truong_tang van doan_001thumbimage.jpg
890|a14|b21|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000028942 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 14
2 3000028941 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 13
3 3000028940 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 12
4 3000028939 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 11
5 3000028938 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 10
6 3000028937 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 9
7 3000028936 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 8
8 3000028935 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 7
9 3000028934 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 6
10 3000028933 Kho mượn 628 T 116 Đ Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét