Sách tiếng Việt
658.4 Gi 108
Giáo trình Quản lý học /
DDC 658.4
Nhan đề Giáo trình Quản lý học / Nguyễn Thị Ngọc Huyền (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 974 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Khoa học quản lý
Phụ chú Sách biếu tặng
Thuật ngữ chủ đề Quản lý học
Môn học Quản trị học
Môn học Quản lý nhà nước về kinh tế
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Hải Hà
Tác giả(bs) CN Đoàn Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027052-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037075-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132067
00211
0043D86754F-9BCE-4242-A0A4-66FACE670FB0
005201709130756
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170913075642|boanhntk|c20160603104615|dngavt|y20140625112240|zhientrang
082 |a658.4|bGi 108
245 |aGiáo trình Quản lý học / |cNguyễn Thị Ngọc Huyền (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a974 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu bìa sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Khoa học quản lý
500|aSách biếu tặng
650 |aQuản lý học
690 |aQuản trị học
690|aQuản lý nhà nước về kinh tế
700|aĐỗ Thị Hải Hà
700|aĐoàn Thị Thu Hà
700|aNguyễn Thị Ngọc Huyền
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027052-4
852|bKho mượn|j(2): 3000037075-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhquanlyhoc_nguyenthingochuyen/0giaotrinhquanlyhoc_nguyenthingochuyenthumbimage.jpg
890|a5|b4|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037076 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
2 3000037075 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
3 1000027054 Kho đọc Sinh viên 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
4 1000027053 Kho đọc Sinh viên 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
5 1000027052 Kho đọc Sinh viên 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét