Sách tiếng Việt
333.91 B 108
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước /
DDC 333.91
Nhan đề Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần Đức Hạ và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 276 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Tài nguyên nước - Bảo vệ và quản lý
Môn học Thủy văn môi trường
Môn học Quản lý chất lượng môi trường
Tác giả(bs) CN Pham Tuấn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018865-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000017503-9
000 00000nam a2200000 4500
00123004
00211
0044135F1DA-72C3-4DFF-8C36-F042A1477EF8
005201703170824
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170317082510|boanhntk|c20161207143345|dvinhpq|y20091224|zngavt
082 |a333.91|bB 108
245 |aBảo vệ và quản lý tài nguyên nước / |cTrần Đức Hạ và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a276 tr. ; |c27 cm
650 |aTài nguyên nước - Bảo vệ và quản lý
690|aThủy văn môi trường
690|aQuản lý chất lượng môi trường
700 |aPham Tuấn Hùng
700 |aTrần Đức Hạ
700 |aNguyễn Đức Toàn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018865-7
852|bKho mượn|j(7): 3000017503-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/baovevaquanlytainguyennuoc/page thumbimage.jpg
890|a10|b19|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000017509 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 10
2 3000017508 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 9
3 3000017507 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 8
4 3000017506 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 7
5 3000017505 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 6
6 3000017504 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 5
7 3000017503 Kho mượn 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 4
8 1000018867 Kho đọc Sinh viên 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 3
9 1000018866 Kho đọc Sinh viên 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 2
10 1000018865 Kho đọc Sinh viên 333.91 B 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét