Sách tiếng Việt
628.43 Ng 527 Ng
Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học /
DDC 628.43
Tác giả CN Nguyễn Xuân Nguyên
Nhan đề Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học / Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 287 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Nước thải - Xử lý
Môn học Cấp nước và xử lý chất thải
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Hải
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018148-50
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000015489-95
000 00000nam a2200000 4500
00122260
00211
0047CB4FEA6-2CD5-4323-88C4-694348038404
005201509290902
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20150929090251|bngavt|c20131223075026|dvanpth|y20080807|zoanhntk
082 |a628.43|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Xuân Nguyên
245 |aLý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học / |cNguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2003
300 |a287 tr. ; |c24 cm
650 |aNước thải - Xử lý
690 |aCấp nước và xử lý chất thải
700 |aPhạm Hồng Hải
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018148-50
852|bKho mượn|j(7): 3000015489-95
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/lythuyetvamohinhhoaqtxulynuocthai_nguyenxuannguyen/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b33|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000015495 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 10
2 3000015494 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 9
3 3000015493 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 8
4 3000015492 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 7
5 3000015491 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 6
6 3000015490 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 5
7 3000015489 Kho mượn 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 4
8 1000018148 Kho đọc Sinh viên 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 3
9 1000018149 Kho đọc Sinh viên 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 2
10 1000018150 Kho đọc Sinh viên 628.43 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét