Sách tiếng Việt
658.8
Giáo trình Marketing căn bản /
DDC 658.8
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo (chủ biên) và những người khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 410 tr.
Thuật ngữ chủ đề Marketing căn bản
Môn học Marketing căn bản
Tác giả(bs) CN Trần Minh Đạo
Tác giả(bs) CN Trương Đình Chiến
Tác giả(bs) CN Vũ Huy Thông
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001156797
00211
004377730FC-527B-4262-A168-00C2E9E5361F
005202107301158
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210730115811|zngavt
082 |a658.8
245 |aGiáo trình Marketing căn bản / |cTrần Minh Đạo (chủ biên) và những người khác
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2013
300 |a410 tr.
650 |aMarketing căn bản
690 |aMarketing căn bản
700 |aTrần Minh Đạo
700 |aTrương Đình Chiến
700 |aVũ Huy Thông
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gtmarketingcanban_tranminhdao/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét