Sách tiếng Việt
628.16 Tr 121 Nh
Quá trình vi sinh vật trong công trình cấp thoát nước /
DDC 628.16
Tác giả CN Trần Hiếu Nhuệ
Nhan đề Quá trình vi sinh vật trong công trình cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Lê Hiền Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Nước - Ô nhiễm
Thuật ngữ chủ đề Vi sinh vật trong nước
Tác giả(bs) CN Lê Hiền Thảo
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002064
000 00000nam a2200000 4500
00115284
00211
004CFB2E952-2B50-4DB8-8DCD-6DB25FF407D4
005201510061433
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20151006143357|bngavt|c20101213|dvanpth|y20040715|zthanhntk
082 |a628.16|bTr 121 Nh
100 |aTrần Hiếu Nhuệ
245 |aQuá trình vi sinh vật trong công trình cấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Lê Hiền Thảo
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1996
300 |a200 tr. ; |c24 cm
650 |aNước - Ô nhiễm
650 |aVi sinh vật trong nước
700 |aLê Hiền Thảo
700 |aTrần Đức Hạ
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002064
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/quatrinhvisinhvattrongcongtrinhcapthoatnuoc_tranhieunhue/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002064 Kho tham khảo (SDH cũ) 628.16 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét