• Sách tiếng Việt
  • Nhan đề: Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước / Nguyễn Xuân Nguyên và Trần Đức Hạ

Tác giả CN Nguyễn Xuân Nguyên
Nhan đề Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước / Nguyễn Xuân Nguyên và Trần Đức Hạ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 200 tr.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường nước-Bảo vệ
Thuật ngữ chủ đề Nước sông hồ
Thuật ngữ chủ đề Nước-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001139536
00211
004666991AD-58FA-4AE1-83C1-E0CD72DDB0EF
005202011090852
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20201109085241|zhientrang
100 |aNguyễn Xuân Nguyên
245 |aChất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước / |cNguyễn Xuân Nguyên và Trần Đức Hạ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2004
300 |a200 tr.
650 |aMôi trường nước|xBảo vệ
650 |aNước sông hồ
650 |aNước|xChất lượng
700 |aTrần Đức Hạ
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/550_khoahoctraidat/chatluongnuocsongho_ngxuannguyen_tranducha/0biathumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét