Sách tiếng Việt
628.4
Công nghệ xử lý chất thải khí /
DDC 628.4
Tác giả CN Nguyễn Xuân Nguyên
Nhan đề Công nghệ xử lý chất thải khí / Nguyễn Xuân Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 239 tr.
Tùng thư Đầu trang bìa ghi: Trung tâm tư vấn chuyển giao công gnheej nước sạch và môi trường
Thuật ngữ chủ đề Chất thải khí-Xử lý
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001138729
00211
004C8F2F9D7-D10C-4EAE-BCEE-8754E9E519EB
005202011051011
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20201105101140|bhientrang|y20201024235824|zhientrang
082 |a628.4
100 |aNguyễn Xuân Nguyên
245 |aCông nghệ xử lý chất thải khí / |cNguyễn Xuân Nguyên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2004
300 |a239 tr.
490 |aĐầu trang bìa ghi: Trung tâm tư vấn chuyển giao công gnheej nước sạch và môi trường
650 |aChất thải khí|xXử lý
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congnghexulychatthaikhi_ngxuannguyen/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét