Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Đánh giá rủi ro môi trường / Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2011
176 tr.
Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần Đức Hạ và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
276 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Cẩm nang quản lý môi trường / Lưu Đức Hải và những người khác
Hà Nội : Giáo dục, 2008
303 tr. ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình quản lý chất lượng môi trường / Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà
Hà Nội : Xây dựng, 2006
374 tr. ; 27 cm
Nguyễn Văn Phước

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Hệ quản trị môi trường ISO 14001 : Lý thuyết và thực tiễn / Lê Huy Bá
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
352 tr. ; 24 cm
Lê Huy Bá

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3