Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ (Công nghiệp đạm) / Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
194 tr. : minh họa ; 27 cm
Nguyễn Hoa Toàn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

2
Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ / Lê Văn Thanh, Nguyễn Minh Phương
Hà Nội : Xây dựng, 2009
103 tr. : ; 24 cm
Lê Văn Thanh

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Giáo trình mô phỏng công nghệ hóa học / Nguyễn Thị Minh Hiền
Hà Nội : Đại học Bách khoa, 2015
244 tr. :
Nguyễn Thị Minh Hiền

Tài liệu số:1

4
Hóa học và công nghệ các chất tạo màng / Lê Xuân Hiền
Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013
189 tr. ; 24 cm
Lê Xuân Hiền

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Hóa kỹ thuật / Phạm Nguyên Chương và những người khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
359 tr. ; 27 cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3 of 3