Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Analysis of water resource systems / Ladislav Votruba, Zdeněk Kos / .
Amsterdam ; Elsevier, 1988.
454 p. : ill. ; 25 cm.
Votruba, Ladislav.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Applied Hydrometeorology / by Pukh Raj Rakhecha, Vijay P. Singh.h[Elektronisk resurs]
Dordrecht : Springer Netherlands, 2009

Rakhecha, Pukh Raj.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần Đức Hạ và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
276 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Địa lý thủy văn / Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001
191 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hữu Khải

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Dự báo thủy văn / Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
210 tr ; 27 cm
Nguyễn Văn Tuần

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4