Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm
Hà Nội : Thống kê, 1995
159 tr. : 21 cm
Ngô Đình Giao

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:241) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Ngô Đình Giao và những người khác
Hà Nội : Thống kê, 1997
183 tr. : 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:497) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2006
178 tr. ; 21 cm
Phạm Văn Minh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:658) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
28 tình huống kinh tế vi mô : Giáo trình bài tập kinh tế học / François Leroux
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế, 1991
208 tr. ; 24 cm
Leroux, François

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:685) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

5
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô / Văn Minh và Vũ Kim Dũng
Hà Nội : Giáo dục, 2010
211 tr.
Văn Minh

Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20