Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Lý thuyết tiền tệ và tín dụng : Tìm hiểu về thị trường tài chính / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1995
227 tr. ; 19 cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:50) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

3
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức và các tác giả khác
TP. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009, 2011
315 tr. ; 24 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:230) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:34)

4
Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Đăng Dờn chủ biên và các tác giả khác
Tp. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2009
355 tr. ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1