Advanced management accounting / The institute of chartered accountants of India; Đặng Thị Tâm Ngọc (dịch từng phần)
India : Department on behal' of The institute of chartered accountant's of india, ICAI Bhawan, Post Box No.7100, Indraprastha Marg, New delhi, India., 2013
754 p.
Board of studies

Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:11)

Lọc :

Không tìm thấy biểu ghi nào

Tìm nhanh