Thông báo về việc thu nhận Đồ án Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K62

“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp cả bản in và bản mềm, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 235 -2452024

Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 23/5 -24/5/2024

Thông báo vv thay đổi thông tin tài khoản đăng nhập sử dụng Thư viện Trường Đại học Nha Trang (đối với người dùng là CBGV, học viên, sinh viên của Trường)

Thư viện sử dụng chứng thực tập trung cho tài khoản người dùng là cán bộ, học viên, sinh viên của Trường

Thông báo cập nhật trang web thư viện

Từ 04/3/2024 trang web Thư viện tiến hành nâng cấp, có thể gián đoạn truy cập tại một số thời điểm.

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc từ ngày 432024

Từ ngày 04/03/2024, Bộ phận phục vụ tại kho sách, phục vụ theo ca như thường lệ

Thông báo lịch phục vụ của Thư viện trước và sau tết Nguyên đán 2024

Phục vụ theo giờ hành chính từ 29/01/2024 - hết tháng 2/2024

thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 04122023

Tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ, ngày 992023 và sáng 1092023

Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh và lịch phục vụ của Thư viện từ tháng 92023

Nghỉ lễ 02/09/2023 và lịch phục vụ theo ca từ tháng 9/2023

Thông báo lịch phục vụ theo giờ hành chính của Thư viện trong dịp hè

Thư viện phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ 31/7/2023

Thông báo vv thu nhận Đồ ánkhóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K61

“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 304 và 0105

Thư viện ngưng phục vụ trong các ngày lễ

Thông báo tạm ngưng phục vụ, sáng 23032023

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc, buối sáng 23/03/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ vào chiều và tối ngày 832023

Bộ phận phục vụ tạm ngưng phục vụ (Buổi chiều và tối ngày 8/3/2023)