Thông báo về việc thu nhận Đồ án Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K62

“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp cả bản in và bản mềm, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 235 -2452024

Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 23/5 -24/5/2024

Thông báo vv thay đổi thông tin tài khoản đăng nhập sử dụng Thư viện Trường Đại học Nha Trang (đối với người dùng là CBGV, học viên, sinh viên của Trường)

Thư viện sử dụng chứng thực tập trung cho tài khoản người dùng là cán bộ, học viên, sinh viên của Trường

Creating significant learning experiences, revised and updated An Integrated Approach to Designing College Courses L. Dee Fink

Cuốn sách cung cấp những công cụ, quy trình và khái niệm vô giá để thiết kế giảng dạy, là cuốn sách quý giảng viên đại học nên đọc.

Để Thành Công Trong Cuộc Sống (64 Bức Thư Gửi Con Trai Của Cha)

Cuốn sách nổi tiếng, có lịch sử hơn 200 năm, là tác phẩm tràn đầy tính giáo dục về tình cảm, trí tuệ và lễ nghi trong giao tiếp xã hội.

Thông báo cập nhật trang web thư viện

Từ 04/3/2024 trang web Thư viện tiến hành nâng cấp, có thể gián đoạn truy cập tại một số thời điểm.

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc từ ngày 432024

Từ ngày 04/03/2024, Bộ phận phục vụ tại kho sách, phục vụ theo ca như thường lệ

Thông báo lịch phục vụ của Thư viện trước và sau tết Nguyên đán 2024

Phục vụ theo giờ hành chính từ 29/01/2024 - hết tháng 2/2024

thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 04122023

Tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023