• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 629.892 Đ 450 V
    Nhan đề: Thiết kế, chế tạo phần cơ khí máy cho gà ăn tự động / Đỗ Bình Viên; Nguyễn Thiên Chương: GVHD

DDC 629.892
Tác giả CN Đỗ Bình Viên
Nhan đề Thiết kế, chế tạo phần cơ khí máy cho gà ăn tự động / Đỗ Bình Viên; Nguyễn Thiên Chương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 87 tr. : minh họa; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Tự động hóa
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí-Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thiên Chương: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003364
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188059
00215
004A78A3474-A0EA-4700-9D08-B8E8385372E1
005202309281113
008 2023
0091 0
039|a20230928111407|bvanpth|y20230927162034|zluuyen
082 |a629.892|bĐ 450 V
100 |aĐỗ Bình Viên
245 |aThiết kế, chế tạo phần cơ khí máy cho gà ăn tự động / |cĐỗ Bình Viên; Nguyễn Thiên Chương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a87 tr. : |bminh họa; |c27 cm
490 |aKhoa Cơ khí. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử. Khóa 61
650|aTự động hóa
650|aCơ khí|xỨng dụng
700 |aNguyễn Thiên Chương: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003364
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003364 Kho luận văn 629.892 Đ 450 V Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét