• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 639.6 L 600 Nh
    Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của màu bể và hàm lượng astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và màu sắc của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931) trong điều kiện thí nghiệm / Lý Thế Nhân; Trần Thị Lê Trang: GVHD

DDC 639.6
Tác giả CN Lý Thế Nhân
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của màu bể và hàm lượng astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và màu sắc của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931) trong điều kiện thí nghiệm / Lý Thế Nhân; Trần Thị Lê Trang: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 67 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Viện Nuôi trồng Thủy sản. Ngành Nuôi trồng thủy sản. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Tôm thẻ trắng-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lê Trang: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003349
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188033
00215
0043FA6FB3E-95BC-449A-BBA1-57F4872B924C
005202309261722
008 2023
0091 0
039|a20230926172227|bvanpth|c20230919153712|dluuyen|y20230919153640|zluuyen
082 |a639.6|bL 600 Nh
100 |aLý Thế Nhân
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của màu bể và hàm lượng astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và màu sắc của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931) trong điều kiện thí nghiệm / |cLý Thế Nhân; Trần Thị Lê Trang: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a67 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aViện Nuôi trồng Thủy sản. Ngành Nuôi trồng thủy sản. Khóa 61
650 |aTôm thẻ trắng|xKỹ thuật nuôi
700 |aTrần Thị Lê Trang: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003349
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003349 Kho luận văn 639.6 L 600 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét