• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 639.6 Ng 527 Tr
    Nhan đề: Tìm hiểu quy trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận 2 / Nguyễn Thị Trúc; Phạm Phương Linh: GVHD

DDC 639.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Trúc
Nhan đề Tìm hiểu quy trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận 2 / Nguyễn Thị Trúc; Phạm Phương Linh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 51 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Viện Nuôi trồng Thủy sản. Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Tôm thẻ trắng-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Phạm Phương Linh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003348
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188032
00215
0045EE94F0A-7AD6-43EF-BF5E-095B7278A2CD
005202309261719
008 2023
0091 0
039|a20230926171923|bvanpth|y20230919153214|zluuyen
082 |a639.6|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Thị Trúc
245 |aTìm hiểu quy trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận 2 / |cNguyễn Thị Trúc; Phạm Phương Linh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a51 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aViện Nuôi trồng Thủy sản. Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Khóa 61
650 |aTôm thẻ trắng|xKỹ thuật nuôi
700 |aPhạm Phương Linh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003348
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003348 Kho luận văn 639.6 Ng 527 Tr Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét