• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 006.7 Tr 121 Tr
    Nhan đề: Developing Mai Loan Shop fashion store management website / Tran Minh Trong; Pham Thi Kim Ngoan: GVHD

DDC 006.7
Tác giả CN Trần Minh Trọng
Nhan đề Developing Mai Loan Shop fashion store management website / Tran Minh Trong; Pham Thi Kim Ngoan: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 122 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thông tin. Ngành Công nghệ thông tin. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Website-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng trực tuyến-Hệ thống
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Kim Ngoan: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003394
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
001188031
00215
0044F02F805-78C0-4CFC-97C2-EA2C75C2B873
005202309291539
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230929154005|bvanpth|c20230919151158|dluuyen|y20230919151115|zluuyen
082 |a006.7|bTr 121 Tr
100 |aTrần Minh Trọng
245 |aDeveloping Mai Loan Shop fashion store management website / |cTran Minh Trong; Pham Thi Kim Ngoan: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a122 tr. ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thông tin. Ngành Công nghệ thông tin. Khóa 61
650 |aWebsite|xThiết kế
650 |aBán hàng trực tuyến|xHệ thống
700|aPhạm Thị Kim Ngoan: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003394
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1|a1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003394 Kho luận văn 006.7 Tr 121 Tr Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét