• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 006.7 H 407 T
    Nhan đề: Xây dựng ứng dụng di động để quản lý các quán/cửa hàng với qui mô nhỏ / Hoàng Minh Tâm; Huỳnh Tuấn Anh: GVHD

DDC 006.7
Tác giả CN Hoàng Minh Tâm
Nhan đề Xây dựng ứng dụng di động để quản lý các quán/cửa hàng với qui mô nhỏ / Hoàng Minh Tâm; Huỳnh Tuấn Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 78 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thông tin. Ngành Công nghệ thông tin. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Tin học ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị di động-Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Huỳnh Tuấn Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003391
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
001188030
00215
00408EE21EC-C925-4F7C-B568-8805EDF9037B
005202309291522
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230929152241|bvanpth|c20230929093926|dluuyen|y20230919150000|zluuyen
082 |a006.7|bH 407 T
100 |aHoàng Minh Tâm
245 |aXây dựng ứng dụng di động để quản lý các quán/cửa hàng với qui mô nhỏ / |cHoàng Minh Tâm; Huỳnh Tuấn Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a78 tr. ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thông tin. Ngành Công nghệ thông tin. Khóa 61
650 |aTin học ứng dụng
650 |aThiết bị di động|xỨng dụng
700 |aHuỳnh Tuấn Anh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003391
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1|a1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003391 Kho luận văn 006.7 H 407 T Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét