• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 629.89 V 400 Th
    Nhan đề: Thiết kế, thi công bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng sử dụng trong thành phố / Võ Quỳnh Thống; Bùi Thúc Minh: GVHD

DDC 629.89
Tác giả CN Võ Quỳnh Thống
Nhan đề Thiết kế, thi công bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng sử dụng trong thành phố / Võ Quỳnh Thống; Bùi Thúc Minh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 100 tr : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Điện - Điện tử. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Bãi đỗ xe cao tầng-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Điều khiển tự động
Tác giả(bs) CN Bùi Thúc Minh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003351
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
001188028
00215
00405767A55-AB6B-428D-B1B7-55C7090FA924
005202309261730
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230926173052|bvanpth|y20230919105101|zluuyen
082 |a629.89|bV 400 Th
100 |aVõ Quỳnh Thống
245 |aThiết kế, thi công bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng sử dụng trong thành phố / |cVõ Quỳnh Thống; Bùi Thúc Minh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a100 tr : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Điện - Điện tử. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. Khóa 61
650 |aBãi đỗ xe cao tầng|xThiết kế
650 |aĐiều khiển tự động
700 |aBùi Thúc Minh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003351
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003351 Kho luận văn 629.89 V 400 Th Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét