• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 658.834 Ng 527 Ph
    Nhan đề: The impact of electronic word of mouth on destination image and revisit intention / Nguyễn Thị Thanh Phương; Lê Chí Công: GVHD

DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Phương
Nhan đề The impact of electronic word of mouth on destination image and revisit intention / Nguyễn Thị Thanh Phương; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 100 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Song ngữ Anh - Việt. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003330
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188027
00215
004AF8014F7-EF7A-42FD-BD3D-7C9DEC3B7697
005202309251604
008 2023
0091 0
039|a20230925160436|bvanpth|c20230919144538|dluuyen|y20230919104558|zluuyen
082 |a658.834|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Thị Thanh Phương
245 |aThe impact of electronic word of mouth on destination image and revisit intention / |cNguyễn Thị Thanh Phương; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a100 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Song ngữ Anh - Việt. Khóa 61
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003330
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003330 Kho luận văn 658.834 Ng 527 Ph Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét