• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 363.7282 Ph 105 Nh
    Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái chế rác thải tại tỉnh Phú Yên / Phan Nguyễn Hoài Nhã; Lê Chí Công: GVHD

DDC 363.7282
Tác giả CN Phan Nguyễn Hoài Nhã
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái chế rác thải tại tỉnh Phú Yên / Phan Nguyễn Hoài Nhã; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 120 tr. : minh họa, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Xử lý chất thải
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003329
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188025
00215
004F715309B-5624-4FA1-89F2-DCC6483FCF84
005202309251125
008 2023
0091 0
039|a20230925112517|bvanpth|y20230919102854|zluuyen
082 |a363.7282|bPh 105 Nh
100 |aPhan Nguyễn Hoài Nhã
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái chế rác thải tại tỉnh Phú Yên / |cPhan Nguyễn Hoài Nhã; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a120 tr. : |bminh họa, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành. Khóa 61
650|aXử lý chất thải
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003329
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|c1|a1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003329 Kho luận văn 363.7282 Ph 105 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét