• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 362.4 Ng 527 Đ
    Nhan đề: Đánh giá cảm nhận của người khuyết tật đối với khả năng tiếp cận các công trình thương mại tại tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Tuấn Đạt; Ninh Thị Kim Anh : GVHD

DDC 362.4
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Đạt
Nhan đề Đánh giá cảm nhận của người khuyết tật đối với khả năng tiếp cận các công trình thương mại tại tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Tuấn Đạt; Ninh Thị Kim Anh : GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 168 tr. : minh họa, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Ninh Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003328
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188024
00215
0040E8190D0-000A-4D22-A2E2-67311FD8F1E4
005202309251053
008 2023
0091 0
039|a20230925105352|bvanpth|y20230919102217|zluuyen
082 |a362.4|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Tuấn Đạt
245 |aĐánh giá cảm nhận của người khuyết tật đối với khả năng tiếp cận các công trình thương mại tại tỉnh Khánh Hòa / |cNguyễn Tuấn Đạt; Ninh Thị Kim Anh : GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a168 tr. : |bminh họa, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Khóa 61
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aAn sinh xã hội
700 |aNinh Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003328
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003328 Kho luận văn 362.4 Ng 527 Đ Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét