GT,Bài giảng ĐHNT
690.54
Xây dựng trạm lạnh /
DDC 690.54
Tác giả CN Lê Văn Khẩn
Nhan đề Xây dựng trạm lạnh / Lê Văn Khẩn
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 188 tr
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế trạm lạnh
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Môn học Xây dựng trạm lạnh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00193323
00214
0047FE2E5F6-4C3F-47FD-8378-DF6DF99DDF12
005201809261615
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180926161556|zthanhnhan
082 |a690.54
100 |aLê Văn Khẩn
245 |aXây dựng trạm lạnh / |cLê Văn Khẩn
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2018
300 |a188 tr
650 |aThiết kế trạm lạnh
650 |aXây dựng
690 |aXây dựng trạm lạnh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/xaydungtramlanh_levankhan/0xaydungtl_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét