GT,Bài giảng ĐHNT
660
Thực hành công nghệ hợp chất Thiên Nhiên 1 /
DDC 660
Tác giả CN Trần Thị Hoàng Quyên
Nhan đề Thực hành công nghệ hợp chất Thiên Nhiên 1 / Trần Thị Hoàng Quyên, Phan Vĩnh Thịnh và Hoàng Thị Thu Thảo
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 71 tr. : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ Hóa học
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ hợp chất thiên nhiên
Môn học Thực hành công nghệ hợp chất thiên nhiên
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Thu Thảo
Tác giả(bs) CN Phan Vĩnh Thịnh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157158
00214
00411FED4AE-0867-4434-99C2-9672F9D3E0D0
005202109081515
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210908151600|zthanhnhan
082 |a660
100 |aTrần Thị Hoàng Quyên
245 |aThực hành công nghệ hợp chất Thiên Nhiên 1 / |cTrần Thị Hoàng Quyên, Phan Vĩnh Thịnh và Hoàng Thị Thu Thảo
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2020
300 |a71 tr. : |bminh họa
650 |aCông nghệ Hóa học
650 |aCông nghệ hợp chất thiên nhiên
690 |aThực hành công nghệ hợp chất thiên nhiên
700 |aHoàng Thị Thu Thảo
700 |aPhan Vĩnh Thịnh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/thcongnghehopchatthiennhien_tranthihoangquyen/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét