GT,Bài giảng ĐHNT
005
Giáo trình thống kê sinh học /
DDC 005
Tác giả CN Chu Văn Mẫn
Nhan đề Giáo trình thống kê sinh học / Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Thổ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 164 tr.; minh họa
Thuật ngữ chủ đề Sinh học - Thống kê
Thuật ngữ chủ đề Thống kê sinh học
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Sinh học
Môn học Thống kê sinh học
Tác giả(bs) CN Đào Hữu Thổ
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157068
00214
00410708346-17D0-4A57-A9EA-DA201CD3B849
005202108281027
008
0091 0
039|y20210828102731|zthanhnhan
082 |a005
100 |aChu Văn Mẫn
245 |aGiáo trình thống kê sinh học / |cChu Văn Mẫn, Đào Hữu Thổ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2001
300 |a164 tr.; minh họa
650 |aSinh học - Thống kê
650 |aThống kê sinh học
653 |aThống kê
653 |aSinh học
690 |aThống kê sinh học
700|aĐào Hữu Thổ
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/gtthongkesinhhoc_chuvanman/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét