Sách tiếng Việt
001.4 Ng 527 T
Cẩm nang nghiên cứu khoa học :
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Cẩm nang nghiên cứu khoa học : Từ ý tưởng đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 400 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192554
00211
00462A1DB27-3F42-4844-B8E4-AD949D776D3C
005201809071607
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045879924
039|a20180907160733|bhientrang|c20180907160609|dtrangthuvien|y20180907142825|zhientrang
082 |a001.4|bNg 527 T
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aCẩm nang nghiên cứu khoa học : |bTừ ý tưởng đến công bố / |cNguyễn Văn Tuấn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a400 tr.
650 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/camnangnckhtuytuongdencongbo_ngvantuan/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét