• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: HD69.B7 R65 2006
    Nhan đề: Asian brand strategy : how Asia builds strong brands / Martin Roll.

LCC HD69.B7
DDC 658.8/27095
Tác giả CN Roll, Martin,
Nhan đề Asian brand strategy : how Asia builds strong brands / Martin Roll.
Thông tin xuất bản Basingstoke [England] ;New York : Palgrave Macmillan, 2006.
Mô tả vật lý xviii, 254 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Brand name products-Management.-Asia
Thuật ngữ chủ đề Brand name products-Marketing.-Asia
Môn học Quản trị chiến lược
000 01624nam a22003614a 4500
0016361
00212
0044240CEA1-CCED-4E74-BDF6-DB55B09BB362
005201206150919
008050907s2006 enka b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2005044658
015 |2bnb|aGBA552645
0167 |2Uk|a013225843
020 |a1403992797 (cloth)
020 |a9781403992796 (cloth)
035 |a(OCoLC)ocm61479622
039|a15-Jun-2012 02:18:21|bngavt|c15-Jun-2012 02:15:08|dngavt
042 |apcc
043 |aa------
05000|aHD69.B7|bR65 2006
08200|222|a658.8/27095
1001 |aRoll, Martin,|d1967-
24510|aAsian brand strategy : |bhow Asia builds strong brands / |cMartin Roll.
260 |aBasingstoke [England] ;|aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2006.
300 |axviii, 254 p. : |bill. ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 243-248) and index.
650 0|aBrand name products|xManagement.|zAsia
650 0|aBrand name products|xMarketing.|zAsia
690|aQuản trị chiến lược
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/asian brand strategy _martin roll/000 asian brand strategy _martin rollthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét