• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 332.64
    Nhan đề: Algorithmic trading & DMA : an introduction to direct access trading strategies / by Barry Johnson.

DDC 332.64
Tác giả CN Johnson, Barry.
Nhan đề Algorithmic trading & DMA : an introduction to direct access trading strategies / by Barry Johnson.
Nhan đề khác Algorithmic trading and direct market access.
Nhan đề khác Algorithmic trading and DMA.
Thông tin xuất bản London : 4Myeloma Press, c2010.
Mô tả vật lý xvii, 574 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Investment analysis.
Thuật ngữ chủ đề Stock exchanges.
Thuật ngữ chủ đề Program trading (Securities)
Thuật ngữ chủ đề Stocks-Mathematical models.-Prices
Môn học Quản trị chiến lược
000 01019nam a2200301La 4500
00136148
00212
003OCoLC
004E33C5E0F-0165-450D-8355-3009B203823A
005201506191657
008100623sc201 enka b 001 0 eng d
0091 0
020 |a0956399207 (pbk.)
020 |a9780956399205 (pbk.)
039|a20150619165745|bthanhnhan|y20150619164657|zthanhnhan
08204|a332.64|222
1001 |aJohnson, Barry.
24510|aAlgorithmic trading & DMA : |ban introduction to direct access trading strategies / |cby Barry Johnson.
2463 |aAlgorithmic trading and direct market access.
2463 |aAlgorithmic trading and DMA.
260 |aLondon : |b4Myeloma Press, |cc2010.
300 |axvii, 574 p. : |bill. ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 545-568) and index.
650 0|aInvestment analysis.
650 0|aStock exchanges.
650 0|aProgram trading (Securities)
650 0|aStocks|xMathematical models.|xPrices
690|aQuản trị chiến lược
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/algorithmictradinganddma_barryjohnson/00956399207_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét