• Luận văn, luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 658.401 Đ 108 Qu
    Nhan đề: Áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An / Đào Thị Như Quỳnh; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD

DDC 658.401
Tác giả CN Đào Thị Như Quỳnh
Nhan đề Áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An / Đào Thị Như Quỳnh; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 83 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề