• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 W 110 M
    Nhan đề: 90 ngày đầu tiên làm sếp : Những chiến lược then chốt mang lại thành công cho nhà lãnh đạo mới ở mọi cấp độ / Michael D. Watkins; Ngô Phương Hạnh, Đặng Khánh Chi dịch

DDC 658.4
Tác giả CN Watkins, Michael D.
Nhan đề 90 ngày đầu tiên làm sếp : Những chiến lược then chốt mang lại thành công cho nhà lãnh đạo mới ở mọi cấp độ / Michael D. Watkins; Ngô Phương Hạnh, Đặng Khánh Chi dịch
Nhan đề khác The first 90 days : Critical success strategies for new leaders at all levels
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
Mô tả vật lý 331 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Ngô Phương Hạnh
Tác giả(bs) CN Đặng Khánh Chi
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023368-70
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000031423-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124725
00211
0042F169FAF-7832-4BD1-BB91-4D056CAF52D0
005201601181511
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160118151115|bngavt|c20160118151044|dngavt|y20130304080318|znguyenloi
082 |a658.4|bW 110 M
100 |aWatkins, Michael D.
245 |a90 ngày đầu tiên làm sếp : |bNhững chiến lược then chốt mang lại thành công cho nhà lãnh đạo mới ở mọi cấp độ / |cMichael D. Watkins; Ngô Phương Hạnh, Đặng Khánh Chi dịch
246|aThe first 90 days : Critical success strategies for new leaders at all levels
250 |aTái bản lần 3
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2012
300 |a331 tr. : |bhình vẽ, sơ đồ ; |c21 cm
650|aQuản trị chiến lược
700 |aNgô Phương Hạnh
700|aĐặng Khánh Chi
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023368-70
852|bKho mượn|j(7): 3000031423-9
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/90ngaydautienlamsep_michaeldwatkins/0page0001thumbimage.jpg
890|a10|b8|c1|d2
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000031429 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 10
2 3000031428 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 9
3 3000031427 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 8
4 3000031426 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 7
5 3000031425 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 6
6 3000031424 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 5
7 3000031423 Kho mượn 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 4
8 1000023370 Kho đọc Sinh viên 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 3
9 1000023369 Kho đọc Sinh viên 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 2
10 1000023368 Kho đọc Sinh viên 658.4 W 110 M Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét