Sách tiếng Việt
547.0076 Đ 116 L
Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2 /
DDC 547.0076
Tác giả CN Đặng Văn Liếu
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2 / Đặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016
Mô tả vật lý 327 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách Đại học Sư phạm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ-Bài tập
Môn học Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tòng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028799-801
Địa chỉ NTUKho mượn(3): 3000038258, 3000038619-20
000 00000nam a2200000 4500
00176236
00211
004AD7F033F-B199-4D3F-B20A-87E8DEE6D036
005201802090853
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180209085337|zvanpth
082 |a547.0076|bĐ 116 L
100 |aĐặng Văn Liếu
245 |aCâu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2 / |cĐặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2016
300 |a327 tr. ; |c24 cm
490|aTủ sách Đại học Sư phạm
650 |aHóa học hữu cơ|xBài tập
690|aHóa học hữu cơ
700|aTrần Quốc Sơn
700|aNguyễn Văn Tòng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028799-801
852|aNTU|bKho mượn|j(3): 3000038258, 3000038619-20
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/chbtcosohoahochuuco_t2_dangvanlieuthumbimage.jpg
890|a6|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038620 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 6
2 3000038619 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 5
3 1000028801 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 4
4 1000028800 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 3
5 1000028799 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 2
6 3000038258 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét