• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 547.07 Tr 121 B
    Nhan đề: Các hợp chất hữu cơ của photpho : Dùng chủ yếu làm thuốc trừ sâu, nấm bệnh và diệt cỏ dại / Trần Lâm Ban, Đỗ Phổ

DDC 547.07
Tác giả CN Trần Lâm Ban
Nhan đề Các hợp chất hữu cơ của photpho : Dùng chủ yếu làm thuốc trừ sâu, nấm bệnh và diệt cỏ dại / Trần Lâm Ban, Đỗ Phổ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1987
Mô tả vật lý 162 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Thuật ngữ chủ đề Photpho (hóa học)
Tác giả(bs) CN Đỗ Phổ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000009735, 1000010025
000 00000nam a2200000 4500
00113518
00211
0044DC1BF43-4137-4628-968F-F45DFE026362
008130110s1987 vm| vie
0091 0
039|a20050322|bvanpth|y20040412|zhoannq
082 |a547.07|bTr 121 B
100 |aTrần Lâm Ban
245 |aCác hợp chất hữu cơ của photpho : |bDùng chủ yếu làm thuốc trừ sâu, nấm bệnh và diệt cỏ dại / |cTrần Lâm Ban, Đỗ Phổ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1987
300 |a162 tr. ; |c19 cm
650 |aHóa học hữu cơ
650 |aPhotpho (hóa học)
700 |aĐỗ Phổ
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000009735, 1000010025
890|a2|b3|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000009735 Kho đọc Sinh viên 547.07 Tr 121 B Sách Tiếng Việt 2
2 1000010025 Kho đọc Sinh viên 547.07 Tr 121 B Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét