• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 547.3 W 200 H
    Nhan đề: Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 1 / Houben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác

DDC 547.3
Tác giả CN Weyl, Houben
Nhan đề Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 1 / Houben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1977
Mô tả vật lý 500 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học phân tích
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009750, 1000009752, 1000013816
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000005043
000 00000nam a2200000 4500
00113483
00211
004DBD93372-1DC4-4B11-ADFB-257D0FE682DF
008130110s1977 vm| vie
0091 0
039|a20041209|bthanhntk|y20040407|zhoannq
082 |a547.3|bW 200 H
100 |aWeyl, Houben
245 |aCác phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 1 / |cHouben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1977
300 |a500 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học phân tích
650 |aHóa học hữu cơ
700 |aNguyễn Đức Huệ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009750, 1000009752, 1000013816
852|bKho mượn|j(1): 3000005043
890|a4|b13|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000013816 Kho đọc Sinh viên 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
2 3000005043 Kho mượn 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
3 1000009750 Kho đọc Sinh viên 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
4 1000009752 Kho đọc Sinh viên 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
Nhận xét