Sách tiếng Việt
547.0076 Đ 116 L
Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 /
DDC 547.0076
Tác giả CN Đặng Văn Liếu
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2015
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách Đại học Sư phạm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ-Bài tập
Môn học Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tòng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028796-8
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038617-8
000 00000nam a2200000 4500
001110859
00211
0043AB0D6F0-951B-4351-9AD4-8A4C4E799B46
005201911011443
008130110s2015 vm| vie
0091 0
039|a20191101144339|bvanpth|c20191101144319|dvanpth|y20190605144503|zoanhntk
082 |a547.0076|bĐ 116 L
100 |aĐặng Văn Liếu
245 |aCâu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 / |cĐặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2015
300 |a267 tr. ; |c24 cm
490|aTủ sách Đại học Sư phạm
650 |aHóa học hữu cơ|xBài tập
690|aHóa học hữu cơ
700|aTrần Quốc Sơn
700|aNguyễn Văn Tòng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028796-8
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038617-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/cauhoibtcshoahochuuco_t1_dangvanlieuthumbimage.jpg
890|a5|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038618 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000038617 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000028798 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000028797 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000028796 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét