• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 547.0076 Đ 116 L
    Nhan đề: Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng

DDC 547.0076
Tác giả CN Đặng Văn Liếu
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2015
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách Đại học Sư phạm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ-Bài tập
Môn học Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tòng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028796-8
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038617-8
000 00000nam a2200000 4500
001110859
00211
0043AB0D6F0-951B-4351-9AD4-8A4C4E799B46
005201911011443
008130110s2015 vm| vie
0091 0
039|a20191101144339|bvanpth|c20191101144319|dvanpth|y20190605144503|zoanhntk
082 |a547.0076|bĐ 116 L
100 |aĐặng Văn Liếu
245 |aCâu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 / |cĐặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2015
300 |a267 tr. ; |c24 cm
490|aTủ sách Đại học Sư phạm
650 |aHóa học hữu cơ|xBài tập
690|aHóa học hữu cơ
700|aTrần Quốc Sơn
700|aNguyễn Văn Tòng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028796-8
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038617-8
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/cauhoibtcshoahochuuco_t1_dangvanlieuthumbimage.jpg
890|a5|b1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000038618 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000038617 Kho mượn 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000028798 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000028797 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000028796 Kho đọc Sinh viên 547.0076 Đ 116 L Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét