Sách ngoại văn
621.367
Digital image processing :
DDC 621.367
Tác giả CN Pratt, William K.
Nhan đề Digital image processing : PIKS Scientific inside / by William K. Pratt.
Lần xuất bản 4th ed., Newly updated and rev. ed.
Thông tin xuất bản Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2007.
Mô tả vật lý xix, 782 p., [4] p. of plates : ill. (some col.) ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Image processing-Digital techniques.
Môn học Xử lý ảnh
000 01613nam a22003254a 4500
00136062
00212
00498247692-699F-4B50-BF5A-3AE1A2C2800B
005201506110833
008060523sc200 njuaf b 001 0 eng
0091 0
020 |a0471767778
020 |a9780471767770
039|a20150611083350|bthanhnhan|y20150611082732|zthanhnhan
08200|a621.367|222
1001 |aPratt, William K.
24510|aDigital image processing : |bPIKS Scientific inside / |cby William K. Pratt.
250 |a4th ed., Newly updated and rev. ed.
260 |aHoboken, N.J. : |bWiley-Interscience, |cc2007.
300 |axix, 782 p., [4] p. of plates : |bill. (some col.) ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 763-768) and index.
650 0|aImage processing|xDigital techniques.
690|aXử lý ảnh
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitalimageprocessing_williamkpratt/00471767778_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét