GT,Bài giảng ĐHNT
621.382/2
Digital Signal and Image Processing using MATLAB® /
DDC 621.382/2
Tác giả CN Blanchet, Gérard
Nhan đề Digital Signal and Image Processing using MATLAB® / Gérard Blanchet; Maurice Charbit; Nguyễn Văn Định dịch
Thông tin xuất bản London : ISTE Ltd, 2006
Mô tả vật lý 764 p.
Phụ chú Tài liệu biên dịch từng phần
Thuật ngữ chủ đề Tín hiệu số-Xử lý
Môn học Tin học chuyên ngành cơ điện tử
Môn học Xử lý tín hiệu số
Môn học Thực hành nhận dạng mẫu và xử lý ảnh
Môn học Xử lý ảnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Định
Tác giả(bs) CN Charbit, Maurice
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134178
00214
0040A389682-7964-4C6E-8AF6-7BB66343E515
005201709131651
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020|a 1905209134
039|a20170913165148|bvinhpq|c20150616155630|dtrangthuvien|y20141229155101|ztrangthuvien
082 |a621.382/2
100 |aBlanchet, Gérard
245 |aDigital Signal and Image Processing using MATLAB® / |cGérard Blanchet; Maurice Charbit; Nguyễn Văn Định dịch
260 |aLondon : |bISTE Ltd, |c2006
300 |a764 p.
500 |aTài liệu biên dịch từng phần
650 |aTín hiệu số|xXử lý
690 |aTin học chuyên ngành cơ điện tử
690 |aXử lý tín hiệu số
690 |aThực hành nhận dạng mẫu và xử lý ảnh
690|aXử lý ảnh
700|aNguyễn Văn Định
700|aCharbit, Maurice
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitalsignal_image_processing_matlab_blanchet/digitalsignal_image_processing_matlabthumbimage.jpg
890|a0|b0|c3|d24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét