Sách tiếng Việt
621.402 Tr 121 M
Kỹ thuật cháy :
DDC 621.402
Tác giả CN Trần Gia Mỹ
Nhan đề Kỹ thuật cháy : Giáo trình cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Trần Gia Mỹ
Lần xuất bản In lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 224 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật nhiệt
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cháy
Môn học Kỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017439-41
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000013350-6
000 00000nam a2200000 4500
00122005
00211
00487E6C3CD-5F97-4E8B-917C-7CF764831A7E
005201703091625
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170309162536|boanhntk|c20130717153941|dvanpth|y20080604|zoanhntk
082 |a621.402|bTr 121 M
100 |aTrần Gia Mỹ
245 |aKỹ thuật cháy : |bGiáo trình cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / |cTrần Gia Mỹ
250 |aIn lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a224 tr. ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật nhiệt
650 |aKỹ thuật cháy
690|aKỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017439-41
852|bKho mượn|j(7): 3000013350-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/ky thuat chay_tran gia my_01smallthumb.jpg
890|a10|b123|c1|d26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000013356 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 10
2 3000013355 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 9
3 3000013354 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 8
4 3000013353 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 7
5 3000013352 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 6
6 3000013351 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 5
7 3000013350 Kho mượn 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 4
8 1000017441 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 3
9 1000017440 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 2
10 1000017439 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét