• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Agglomeration and Welfare with Heterogeneous Preferences / Fabien Candau, Marc Fleurbaey

Tác giả CN Candau, Fabien
Nhan đề Agglomeration and Welfare with Heterogeneous Preferences / Fabien Candau, Marc Fleurbaey
Mô tả vật lý From p.149-172
Từ khóa tự do Economic geography
Từ khóa tự do Welfare
Tác giả(bs) CN Fleurbaey, Marc
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202306
00221
00438DEDC21-633A-4BDA-AB7D-D6B84D2CC7D1
005202404171616
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417161654|zluuyen
100 |aCandau, Fabien
245 |aAgglomeration and Welfare with Heterogeneous Preferences / |cFabien Candau, Marc Fleurbaey
300 |aFrom p.149-172
653 |aEconomic geography
653 |aWelfare
700 |aFleurbaey, Marc
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét