• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Identifying the Liquidity Effects of Monetary Policy Shocks for a Small Open Economy: Turkey / M. Hakan Berument & Selahattin Togay & Afsin Sahin

Tác giả CN Hakan Berument, M.
Nhan đề Identifying the Liquidity Effects of Monetary Policy Shocks for a Small Open Economy: Turkey / M. Hakan Berument & Selahattin Togay & Afsin Sahin
Mô tả vật lý From p.115-133
Từ khóa tự do Liquidity effect
Từ khóa tự do Open economy version of NBR .
Tác giả(bs) CN Togay, Selahattin
Tác giả(bs) CN Sahin, Afsin
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202304
00221
004AD73774E-82C3-4FFC-86C1-D830FE323303
005202404171609
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417160913|zluuyen
100 |aHakan Berument, M.
245 |aIdentifying the Liquidity Effects of Monetary Policy Shocks for a Small Open Economy: Turkey / |cM. Hakan Berument & Selahattin Togay & Afsin Sahin
300 |aFrom p.115-133
653 |a Liquidity effect
653 |aOpen economy version of NBR .
700 |a Togay, Selahattin
700 |aSahin, Afsin
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét