Sách ngoại văn
121.4
Concepts :
DDC 121.4
Tác giả CN Fodor, Jerry A.
Nhan đề Concepts : where cognitive science went wrong / Jerry A. Fodor
Thông tin xuất bản Oxford : Clarendon Press, 1998
Mô tả vật lý 174 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Cognitive science-Concepts
Thuật ngữ chủ đề Philosophy of mind
Môn học Triết học
Môn học Tâm lý học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173432
00212
004B04A4D49-151E-40C5-9FA1-5CFB71D2762B
005201801030847
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020 |a0198236379
039|a20180103084720|bvinhpq|c20180103084628|dvinhpq|y20171228101610|zvanpth
082 |a121.4
100 |aFodor, Jerry A.
245 |aConcepts : |bwhere cognitive science went wrong / |cJerry A. Fodor
260 |aOxford : |bClarendon Press, |c1998
300 |a174 p. ; |c24 cm
650 |aCognitive science|xConcepts
650 |aPhilosophy of mind
690 |aTriết học
690 |aTâm lý học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/100_triethoc_tamlyhoc/120_nhanthucluan_thuyetnhanqua_nhanloaihocc/conceptswcognitivesciencewentwrong_jerryafodor/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét