Sách tiếng Việt
153.6 Th 523 L
Đắc nhân tâm - Nghệ thuật thu phục lòng người - Bí quyết đưa bạn đến thành công :
DDC 153.6
Tác giả CN Thùy Linh
Nhan đề Đắc nhân tâm - Nghệ thuật thu phục lòng người - Bí quyết đưa bạn đến thành công : Cẩm nang dành cho giám đốc - lãnh đạo / Thùy Linh, Việt Trinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 463 tr. ; 28 cm
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Việt Trinh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000023470
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124902
00211
0046C4CEF5A-DA14-4736-9C99-B9B264B72A5F
005201901111105
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190111110529|bvanpth|c20190111110333|dvanpth|y20130314072158|znguyenloi
082 |a153.6|bTh 523 L
100 |aThùy Linh
245 |aĐắc nhân tâm - Nghệ thuật thu phục lòng người - Bí quyết đưa bạn đến thành công : |bCẩm nang dành cho giám đốc - lãnh đạo / |cThùy Linh, Việt Trinh
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a463 tr. ; |c28 cm
650|aTâm lý học
700 |aViệt Trinh
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000023470
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/dacnhantamnghethuatthuphuc_thuylinh/0page0001thumbimage.jpg
890|a1|b20|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000023470 Kho đọc Sinh viên 153.6 Th 523 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét