Sách tiếng Việt
150
Bài tập thực hành tâm lí học :
DDC 150
Nhan đề Bài tập thực hành tâm lí học : Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP / Trần Trọng Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2002
Mô tả vật lý 215 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học
Môn học Tâm lí học đại cương
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Huệ
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Lan
Tác giả(bs) CN Ngô Công Hoàn
Tác giả(bs) CN Trần Trọng Thủy
000 00000nam a2200000 4500
001114239
00211
004145D15B1-3015-47A1-94AA-75663269669A
005201909152218
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20190915221837|bluuyen|c20190915220037|dluuyen|y20190915215901|zluuyen
082 |a150
245 |aBài tập thực hành tâm lí học : |bTài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP / |cTrần Trọng Thủy
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc Gia Hà Nội, |c2002
300 |a215 tr.;
650 |aTâm lý học
690|aTâm lí học đại cương
700|aBùi Văn Huệ
700|aLê Ngọc Lan
700|aNgô Công Hoàn
700|aTrần Trọng Thủy
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/baitapthuchanhtamlyhoc/0coverthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét