• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.51 Đ 450 Th
    Nhan đề: Hỏi và đáp về vận hành thiết bị lò hơi / Đỗ Văn Thắng

DDC 621.51
Tác giả CN Đỗ Văn Thắng
Nhan đề Hỏi và đáp về vận hành thiết bị lò hơi / Đỗ Văn Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 291 tr. : Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt
Thuật ngữ chủ đề Lò hơi
Từ khóa tự do Hệ thống cung cấp nhiệt
Môn học Hệ thống cung cấp nhiệt
Môn học Lò công nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020839-41
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000023825-36
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014393
00211
004E9801793-9A4F-4CB9-9B35-FA27C21D2F74
005201605060810
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20160506081035|boanhntk|c20140331155715|dvanpth|y20111014|zluuyen
082 |a621.51|bĐ 450 Th
100 |aĐỗ Văn Thắng
245 |aHỏi và đáp về vận hành thiết bị lò hơi / |cĐỗ Văn Thắng
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2008
300 |a291 tr. : |bLò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt
650 |aLò hơi
653 |aHệ thống cung cấp nhiệt
690 |aHệ thống cung cấp nhiệt
690|aLò công nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020839-41
852|bKho mượn|j(12): 3000023825-36
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/hoi va dap ve van hanh..._do van thangthumbimage.jpg
890|a15|b26|c1|d17
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000023836 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 15
2 3000023835 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 14
3 3000023834 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 13
4 3000023833 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 12
5 3000023832 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 11
6 3000023831 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 10
7 3000023830 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 9
8 3000023829 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 8
9 3000023828 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 7
10 3000023827 Kho mượn 621.51 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 6
Nhận xét