• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 621.402
    Nhan đề: Industrial and Process Furnaces, Second Edition: Principles, Design and Operation / Peter Mullinger, Barrie Jenkins

DDC 621.402
Tác giả CN Mullinger, Peter
Nhan đề Industrial and Process Furnaces, Second Edition: Principles, Design and Operation / Peter Mullinger, Barrie Jenkins
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Kidlington, Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann, 2014
Mô tả vật lý 655 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Furnaces - Design and construction
Thuật ngữ chủ đề Furnaces
Môn học Lò công nghiệp
Tác giả(bs) CN Jenkins, Barrie
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135549
00212
00468EECB74-CA31-45CA-8DFC-A020203AB8F3
005201703091537
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170309153823|boanhntk|y20150515110307|zhungbt
082 |a621.402
100 |aMullinger, Peter
245 |aIndustrial and Process Furnaces, Second Edition: Principles, Design and Operation / |cPeter Mullinger, Barrie Jenkins
250 |a2nd ed.
260 |aKidlington, Oxford, U.K. : |bButterworth-Heinemann, |c2014
300 |a655 p. ; |c24 cm.
650 |aFurnaces - Design and construction
650 |aFurnaces
690|aLò công nghiệp
700 |aJenkins, Barrie
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/industrialandprocessfurnaces_barriejenkins/0008099377x_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét