• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.40076 Đ 450 Th
    Nhan đề: Bài tập lò hơi / Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn

DDC 621.40076
Tác giả CN Đỗ Văn Thắng
Nhan đề Bài tập lò hơi / Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 256 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Lò hơi
Môn học Lò công nghiệp
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Tuấn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000024688
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127730
00211
0047447857E-967B-4348-85C4-6F1ACFAF3571
005201502040932
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20150204093228|bvanpth|c20131105151844|dnguyenloi|y20130822084216|zluuyen
082 |a621.40076|bĐ 450 Th
100 |aĐỗ Văn Thắng
245 |aBài tập lò hơi / |cĐỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2008
300 |a256 tr. ; |c24 cm
650 |aLò hơi
690|aLò công nghiệp
700 |aTrương Ngọc Tuấn
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000024688
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/baitaplohoi_dovanthang/0baitaplohoi_dovanthangthumbimage.jpg
890|a1|b5|c1|d13
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000024688 Kho đọc Sinh viên 621.40076 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét